Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim.

Zleceniodawca:
Województwo Opolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Opis projektu:
„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektem wielokierunkowym, obejmującym m.in. działania edukacyjno-informacyjne akcentujące konieczność ochrony i zagospodarowania przestrzeni miejsko-wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i bioróżnorodności regionu. Istotnym przedsięwzięciem edukacyjno-informacyjnym, którego głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom potrzeby ochrony zagrożonych gatunków, jako istotnego elementu otaczającego nas ekosystemu jest projekt pn. „”Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”. ”Jego liderem jest Filharmonia Opolska w partnerstwie z Samorządem Województwa Opolskiego, Teatrem im. Jana Kochanowskiego oraz Muzeum Wsi Opolskiej. Wspólnie realizowane działania mają zaowocować wzrostem świadomości oraz dbałością o zachowanie różnorodności biologicznej, w tym czynnej ochrony zagrożonego gatunku trzmiela, ochrony walorów krajobrazowych regionu, zieleni w miastach i wsiach oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Filharmonia oferuje warsztaty pt. „„Cztery pory roku trzmiela”” zwieńczone uczestnictwem w koncercie symfonicznym, teatr – spektakl pt. „”Wszystkie stworzenia, czyli jak włochatym bywa źle””, a muzeum dwa cykle zajęć: „”Rola trzmiela w przyrodzie”” oraz „”Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów””.

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne materiałów promocyjnych
artykuły piśmienne: notesy z kredkami, długopisy,
materiały reklamowe/promocyjne: parasolki długie automatyczne, parasole dziecięce, kubki termiczne, worki odblaskowe, pudełka na lunch, odblaski
elektronika reklamowa: hub USB, mikrofony ze statywami
opakowania reklamowe: torby ekologiczne, torby papierowe
oznakowanie i systemy wystawiennicze: wykładziny obszyte, sztalugi czarne, krzesła, ramy, flipcharty,
odzież reklamowa: czapki z daszkiem, koszulki dziecięce, koszulki damskie, koszulki męskie
gry, zabawki: trzmiele – maskotki pluszowe, gwizdki, skakanki,
ceramika reklamowa: kubki wysokie
upominki VIP/gadżety prestige: oryginalne pieńki-siedziska

Data:
maj – czerwiec 2017