Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Polit. Białostockiej.

Zleceniodawca:
Politechnika Białostocka.

Opis projektu:
INNO-EKO-TECH – Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej jest projektem realizowanym przez Politechnikę Białostocką, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Projekt, którego celem jest budowa i wyposażenie nowoczesnego centrum dydaktyczno-badawczego przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (WBiIŚ), a także podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT (Information and Communications Technology) realizowany będzie do końca I kwartału 2015 r. Szacowany koszt inwestycji – 88 048 161,43 zł z czego 87 663 420,72 zł stanowić będzie dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ramach rocznego kontraktu Media Consulting Agency zrealizowała projekty oraz dostawę artykułów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych na potrzeby projektu INNO-EKO-TECH.

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne plakatów i roll-upów
materiały poligraficzne: plakaty, roll-up
artykuły reklamowe i promocyjne: smycze reklamowe, notesy, długopisy
elektronika reklamowa: przenośne pamięci USB
opakowania reklamowe: torby papierowe
oznakowanie i systemy wystawiennicze: roll-upy

Data:
maj 2013 – kwiecień 2014

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre