Małopolski potencjał, szwajcarska jakość.

Zleceniodawca:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków

Opis projektu:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działa w branży instytucji publicznych. Do jej podstawowych zadań należy prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski poprzez przekształcenia strukturalne i własnościowe, inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości, zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa, wspieranie inicjatyw gospodarczych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, uczestnictwo w programach współpracy europejskiej.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie trzech instytucji: Powiatów Gorlickiego i Nowosądeckiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej, realizuje projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”. Projekt, którego celem jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkańców oraz stworzenie spójnego i skutecznego systemu promocji subregionu, finansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Innym projektem realizowanym przez MARR w ramach mini-programu SMART+, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego Zachodniej Macedonii oraz Instytutem Technologicznym z Aragonii jest Innofin – projekt polegający na opracowaniu wspólnej metodologii i programu szkoleń podnoszących kwalifikacje osób odpowiedzialnych za udzielanie dofinansowania dla firm typu start-up.

W ramach obu tych projektów Media Consulting Agency zrealizowała dla MARR S.A. dostawę materiałów promocyjnych obejmujących m.in.: oryginalne notesy i teczki z priplaku, ekologiczne zestawy biurowe, ekologiczne torby papierowe, ramki cyfrowe, parasole sztormowe, stacje pogodowe oraz drewniane pamięci USB. Przygotowaliśmy także ekskluzywne zestawy piśmiennicze Parker i Cerruti oraz wieloczęściowe zestawy do wina.

Realizacje:
materiały reklamowe: drewniane pamięci USB, ekologiczne zestawy biurowe, długopisy, ekskluzywne zestawy piśmiennicze, notesy z priplaku, parasole reklamowe, parasole sztormowe, ramki cyfrowe, stacje pogodowe, teczki z priplaku, torby ekologiczne, torby papierowe
upominki prestige: zestawy piśmiennicze Parker, Cerruti, wieloczęściowe zestawy do wina

Data:
maj – sierpień 2012

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre