Materiały promocyjne dla Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zleceniodawca:
Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości.

Opis projektu:

Ministerstwo Sprawiedliwości jest beneficjentem szeregu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”, w tym projektu szczegółowego „Zatrudnienie i integracja społeczna”, wdrażanego przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
W ramach tego projektu planowana jest intensyfikacja działań związanych z organizacją przygotowania zawodowego i kursów zawodowych dla nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poprzez modernizację warsztatów szkoleniowych oraz zapewnienie szerokiej i zróżnicowanej oferty kursowej w celu wyrównania dystansu zawodowego dzielącego wychowanków zakładów i schronisk od innych grup społecznych. Zdobycie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych w toku przygotowania zawodowego zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu lub schroniska, przyczynia się do aktywizacji zawodowej nieletnich oraz w konsekwencji zwiększa szanse na pełną integrację społeczną po opuszczeniu placówki. Niezbędnym warunkiem nabycia przez nieletnich kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładów i schronisk jest zwiększenie i dywersyfikacja oferty zawodowej poprzez modernizację bazy szkoleniowo-dydaktycznej warsztatów szkolnych. Dlatego też jednym z elementów projektu jest unowocześnienie istniejących warsztatów oraz stworzenie nowych stanowisk warsztatowych. Zwiększenie oferty szkoleniowej stworzy nieletnim możliwość wyboru rodzaju kształcenia zawodowego lub zdobycia kwalifikacji zawodowych nie tylko w odniesieniu do jednego zawodu.
Media Consulting Agency zawarła umowę, w której zobowiązała się do zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Realizacje:
projekty graficzne materiałów poligraficznych, koncepcja brandingu
materiały poligraficzne: plakaty, roll-upy, teczki tekturowe na rzepy, teczki składane, kartonowe
artykuły reklamowe i promocyjne: długopisy metalowe, automatyczne, długopisy ekologiczne, ołówki, bloki notesowe A4 i A5, jednoczęściowe smycze z tworzywa biodegradowalnego
elektronika reklamowa: zewnętrzne pamięci ze złączem USB
ceramika reklamowa: nietłukące się kubki porcelitowe z talerzykami
opakowania reklamowe: torby ekologiczne filcowe, torby poliestrowe na dokumenty
kalendarze: kalendarze A6 z indywidualną 8-stronicową wkładką, kalendarze biurkowe – plannery roczne na 2014 r.
oznakowanie i systemy wystawiennicze: tabliczki na drzwi, roll-upy

Data:
wrzesień – listopad 2013

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre