Materiały promocyjne dla rzeszowskiego ROPS.

Zleceniodawca:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Opis projektu:
Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” ma na celu wsparcie merytoryczne pracowników instytucji pomocy społecznej odpowiedzialnych za realizację ustawowych zadań w zakresie pomocy społecznej. Skierowany jest do pracowników i wolontariuszy jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, których zadania koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, aktywnej integracji, pracy z rodziną i terapii rodzin.

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne materiałów promocyjnych

materiały poligraficzne:
kalendarze trójdzielne, plakaty, terminarze biurowe, naklejki, koperty, wizytówki

materiały piśmienne:
długopisy, zestawy piśmiennicze, notatniki A5

ceramika reklamowa:
filiżanki ze spodkiem, kubki porcelanowe

materiały reklamowe:
opaski odblaskowe, piłeczki antystresowe, podkładki pod mysz, teczki z gumką, zestawy karteczek, torby jutowe, torby papierowe.

tablice informacyjne, koce gaśnicze

Data:
wrzesień – listopad 2012

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre