Materiały reklamowe i promocyjne dla VB Leasing Polska.

Zleceniodawca:
VB Leasing Polska S.A.

Opis projektu:

VB Leasing Polska SA to spółka należąca do koncernu VB-Leasing International Holding GmbH, której udziałowcami są: Volksbank AG i VR Leasing AG. Jest jedną z wiodących spółek leasingowych w Europie Środkowowschodniej oraz liczącą się firmą na rynku polskim. Spółka umożliwia swoim Klientom dostęp do środków trwałych, oferując bezpieczny i nowoczesny pakiet usług finansowych. VB Leasing korzysta ze specjalistycznej wiedzy w zakresie specyfiki poszczególnych grup przedmiotów leasingu i branż, a swoją strategię sprzedaży dostosowuje do potrzeb określonych segmentów rynku.
W ramach długoterminowego kontraktu MCA zapewnia VB Leasing kompleksową obsługę w zakresie przygotowania i produkcji materiałów reklamowych i promocyjnych.

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne wydawnictw, ogłoszeń prasowych, plakatów, roll-upów, branding materiałów reklamowych i promocyjnych

Data:
wrzesień 2005 – grudzień 2007

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre