MCA dla Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

Zleceniodawca:
Politechnika Warszawska.

Opis projektu:
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.
Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk. CePT jest połączeniem potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy, uwzględniającej zarówno laboratoria fizykochemiczne (UW), biomolekularne i biotechnologiczne (UW, PAN, WUM), laboratoria inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów (PW, PAN), jednostki prowadzące badania przedkliniczne na zwierzęcych modelach schorzeń cywilizacyjnych (PAN, WUM), jak i specjalistyczną bazę do badań klinicznych zapewnioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Media Consulting Agency w dniu 7 grudnia 2012 r. przekazała pakiet materiałów reklamowych wykonanych w ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)” dla Politechniki Warszawskiej.

Realizacje:
branding – projekty graficzne
artykuły reklamowe i promocyjne: notesy gładkie zamykane na gumkę, notesy w kratkę, karteczki samoprzylepne, długopisy, identyfikatory bagażu, torby na zakupy, termosy, parasolki małe
elektronika reklamowa: przenośne pamięci USB
upominki VIP/gadżety prestige: portfele damskie, portfele męskie, parasole duże
odzież reklamowa: kurtki damskie, kurtki męskie

Data:
wrzesień – listopad 2012

© 2021 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre