Ochrona trzmiela i jego siedlisk oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim.

Zleceniodawca:
Województwo Opolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Opis projektu:
„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektem wielokierunkowym, obejmującym m.in. działania edukacyjno-informacyjne akcentujące konieczność ochrony i zagospodarowania przestrzeni miejsko-wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i bioróżnorodności regionu. Istotnym przedsięwzięciem edukacyjno-informacyjnym, którego głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom potrzeby ochrony zagrożonych gatunków, jako istotnego elementu otaczającego nas ekosystemu jest projekt pn. „”Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”. ”Jego liderem jest Filharmonia Opolska w partnerstwie z Samorządem Województwa Opolskiego, Teatrem im. Jana Kochanowskiego oraz Muzeum Wsi Opolskiej. Wspólnie realizowane działania mają zaowocować wzrostem świadomości oraz dbałością o zachowanie różnorodności biologicznej, w tym czynnej ochrony zagrożonego gatunku trzmiela, ochrony walorów krajobrazowych regionu, zieleni w miastach i wsiach oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Filharmonia oferuje warsztaty pt. „„Cztery pory roku trzmiela”” zwieńczone uczestnictwem w koncercie symfonicznym, teatr – spektakl pt. „”Wszystkie stworzenia, czyli jak włochatym bywa źle””, a muzeum dwa cykle zajęć: „”Rola trzmiela w przyrodzie”” oraz „”Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów””.

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne materiałów promocyjnych
artykuły piśmienne:
notesy z kredkami, długopisy

materiały reklamowe/promocyjne:
parasolki długie automatyczne, parasole dziecięce, kubki termiczne, worki odblaskowe, pudełka na lunch, odblaski

elektronika reklamowa:
hub USB, mikrofony ze statywami

opakowania reklamowe:
torby ekologiczne, torby papierowe

oznakowanie i systemy wystawiennicze:
wykładziny obszyte, sztalugi czarne, krzesła, ramy, flipcharty

odzież reklamowa:
czapki z daszkiem, koszulki dziecięce, koszulki damskie, koszulki męskie

gry, zabawki:
trzmiele – maskotki pluszowe, gwizdki, skakanki

ceramika reklamowa:
kubki wysokie

upominki VIP/gadżety prestige:
oryginalne pieńki-siedziska

Data:
maj – czerwiec 2017

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre