Pomoce dydaktyczne oraz materiały promocyjne na potrzeby projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”.

Zleceniodawca:
Gmina i Miasto Koziegłowy.

Opis projektu:

Zakończyliśmy realizację pakietu pomocy dydaktycznych oraz materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”.

Projekt przygotowany i koordynowany przez zespół Katarzyny Zychowicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowach adresowany był do niemal 10.000 uczniów, z  klas od 4 szkoły podstawowej do 3 gimnazjalnej, z 75 szkół wiejskich. Głównym jego celem było „odczarowanie matematyki” realizowane poprzez cykl zajęć dla uczniów mających trudności ze zrozumieniem „królowej nauk”. W ramach projektu prowadzono dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z opanowaniem podstawowych treści programowych z matematyki oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

Na potrzeby promowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu wykonaliśmy dedykowane Matematyka kluczem do sukcesu ucznia dla każdego uczestnika projektu (m. in.: notatniki, komplety piśmiennicze, przybory matematyczne) oraz dla nauczycieli (segregatory, biuwary, teczki na dokumenty, wizytówki). Przygotowaliśmy również materiały promocyjne (plakaty, tablice informacyjne, bannery.)

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne materiałów promocyjnych
materiały poligraficzne: plakaty, segregatory, biuwary, teczki na dokumenty, wizytówki, notesy
artykuły reklamowe i promocyjne: długopisy, komplety piśmiennicze, przybory matematyczne
oznakowanie i systemy wystawiennicze: plakaty, roll-up
materiały reklamowe: tablice informacyjne, bannery

Data:
czerwiec – wrzesień 2007

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre