Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju rynku pracy.

Zleceniodawca:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opis projektu:
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” jest jednym z projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych, projektów, których zadaniem jest utrwalenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich zatrudnienia oraz promocja pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością. Podejmowane w ramach projektu działania mają pomóc w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym przez podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób niepełnosprawnych, wyposażenie w umiejętności poruszania się na rynku pracy i mobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W projekcie bierze udział 2119 osób niepełnosprawnych ze 169 powiatów i 676 miejscowości. Ponad 33%  to osoby z terenów wiejskich, kobiety stanowią 57% niepełnosprawnych uczestników projektu. Większość uczestników to osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (56%), jednak jest też liczna grupa osób z wykształceniem podstawowym (20%). Tylko 6,7% uczestników projektu, to osoby z wykształceniem wyższym. Dominujące grupy wiekowe – 25-35 lat (27% osób) oraz 45-54 lata (24% osób).
Zamówienie współfinansowane w 85% ze środków EFS oraz w 15% ze środków PFRON skierowane do Media Consulting Agency obejmowało materiały reklamowe przeznaczone na promocję pięciu projektów systemowych: Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie; Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych; Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy; Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami w tym z niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+.

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne plakatów, roll-upów, materiałów poligraficznych i promocyjnych
artykuły reklamowe i promocyjne: długopisy z logo projektu, notatniki, notesy z wizualizacją projektu, teczki konferencyjne z wizualizacją projektu, teczki na dokumenty
elektronika reklamowa: przenośne pamięci USB
materiały poligraficzne: ulotki informacyjne, plakaty
ceramika reklamowa: kubki ceramiczne
opakowania reklamowe: torby płócienne ekologiczne, torby bawełniane, torby płócienne, torby papierowe
oznakowanie i systemy wystawiennicze: roll-upy, tablice informacyjne dla miejsc odbywania staży oraz oznaczenia pomieszczeń i stanowisk pracy

Data:
styczeń – luty 2014

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre