Promocyjne wsparcie programu digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa narodowego.

Zleceniodawca:
Narodowy Instytut Audiowizualny NINa.

Opis projektu:
KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym. Podstawowym jego celem jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. W ramach programu zdefiniowano m.in. priorytet „Digitalizacja” w ramach którego, wspierana będzie digitalizacja zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów. Efektem „Digitalizacji” ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem internetu.
Na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, w ramach programu KULTURA+, Media Consulting Agency wykonała pakiet materiałów informacyjno-reklamowych  dla sieci pracowni digitalizacyjnych oraz sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji.

Realizacje:

koncepcja i projekty graficzne materiałów promocyjnych
materiały poligraficzne: teczki ofertowe
artykuły reklamowe i promocyjne: notesy biurowe, notesy osobiste, ołówki, przypinki metalowe, kostki reklamowe, jojo
elektronika reklamowa: przenośne pamięci USB, rozgałęziacze USB
opakowania reklamowe: torby papierowe, torby drelichowe

 

Data:
wrzesień – listopad 2013

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre