„Razem Przeciw Razom” – kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Mówię NIE przemocy!”

Zleceniodawca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Opis projektu:

Projekt „Razem Przeciw Razom”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w partnerstwie z Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.
Głównym celem projektu „Razem Przeciw Razom” jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, które powszechnie postrzegane jest jako zjawisko marginesowe, dotyczące jedynie niewielkich i specyficznych grup społecznych. Taka optyka stanowi jedno z podstawowych źródeł trudności w zwalczaniu problemu „zamiatanego pod dywan”, niewygodnego i niewdzięcznego. Tymczasem praktyka i przeprowadzone w ramach projektu badania wskazują, że przemoc domowa przybiera szereg różnorodnych postaci i jest obecna w stopniu znacznie szerszym, niż sie to powszechnie uważa.
Udział MCA w projekcie polegał na stworzeniu wyrazistej propozycji graficznej ukazującej zakres i formy zjawiska przemocy w rodzinie. W oparciu o precyzyjnie wyznaczone cele projektu oraz wytyczne Zleceniodawcy przygotowaliśmy trzy serie plakatów obrazujące różne formy przemocy: przemoc psychiczną, ekonomiczną, seksualną i fizyczną. Powstała linia plastyczna wykorzystana została także do przygotowania bannerów, roll-up’ów, ulotek i materiałów informacyjnych o działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla wszystkich, których dotyka zjawisko przemocy w rodzinie, działającego w Starostwie Powiatowym w Świdwinie.

Realizacje:
koncepcja i projekt linii graficznej ukazującej zakres i formy zjawiska przemocy w rodzinie
materiały poligraficzne: trzy serie plakatów obrazujące przemoc psychiczną, ekonomiczną, seksualną i fizyczną. Ulotki, drukowane materiały informacyjne.
oznakowanie i systemy wystawiennicze: bannery, roll-upy.

Data:
kwiecień – maj 2012

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre