Skatalogowaliśmy dolnośląskie smaki...

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Opis projektu:

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego opracowaliśmy katalog produktów regionalnych i produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Ich różnorodność na wielokulturowym Dolnym Śląsku jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W regionie kultywuje się oprócz zwyczajów i tradycji lwowskich, wileńskich, małopolskich, kieleckich czy rzeszowskich również zwyczaje i tradycje czeskie, romskie, jugosłowiańskie, greckie, a także niemieckie.

Wydana właśnie IV edycja katalogu „Dolnośląskie smaki” zapewne przyczyni się do promocji regionu oraz upowszechnienia wiedzy o dolnośląskich tradycjach kulinarnych.

Realizacje:
koncepcja, projekt graficzny, skład, łamanie, wydruk wydawnictwa. Opracowanie redakcyjne, tłumaczenie na język angielski, korekta.

Data:
październik – grudzień 2011

© 2021 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre