Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Szlak do Wolności.

Zleceniodawca:
Fundacja Solidarności Polsko – Czesko -Słowackiej – Oddział Regionalny we Wrocławiu.

Opis projektu:

Zbliża się 25 rocznica powstania Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – organizacji, która stała się w Europie zalążkiem Grupy Wyszehradzkiej oraz wniosła ogromny wkład w obalenie komunizmu. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka działa od października 1981 roku, kiedy to działacze wywodzący się z niezależnych środowisk opozycyjnych – Karty 77 w Czechosłowacji, KSS KOR i „Solidarności” w Polsce, podpisali konspiracyjną umowę o wzajemnej współpracy. Celem SP-Cz (pierwotnie Polsko-Czeskiej) była wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji, represjach stosowanych przez komunistów wobec działaczy tych inicjatyw.
Na zaproszenie Prezesa  -Rzecznika Generalnego Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Mieczysława „Dučina” Piotrowskiego opracowujemy koncepcję programową obchodów jubileuszu ćwierćwiecza Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Projekt obejmuje cykl imprez we Wrocławiu, Lądku, Javorniku  i Pradze, okolicznościową wystawę „Szlak do wolności”, konferencję naukową, koncerty oraz rajd (Borówkowa Góra) śladami kurierów przenoszących przez góry zakazaną literaturę, dokumenty, instrukcje i materiały drukarskie. MCA będzie producentem koncertów (20-21 sierpnia) we wrocławskim Teatrze Polskim, amfiteatrze w Lądku-Zdroju, w Jeseniku oraz Instytucie Polskim w Pradze. Wystąpią  m.in. Lena Ledoff Trio (Chopin), Low Budget Orchestra (Zappa Prelude), Apostrophe Quartet (Kilar). Przygotowany zostanie również system identyfikacji wizualnej oraz media-plany kampanii promującej obchody jubileuszu i wystawę rocznicową, przygotowaną na podstawie materiałów ze zbiorów NAF Dementi, Ośrodka KARTA, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Archiwum Libri Prohibiti w Pradze. Ekspozycja prezentować będzie chronologicznie historię SPCzS: od momentu pierwszego spotkania polskich, czeskich i słowackich opozycjonistów w sierpniu 1978 roku w Karkonoszach, aż do obecnej działalności Fundacji Solidarności Polsko–Czesko–Słowackiej. Wystawa zostanie przygotowana w języku polskim, angielskim, czeskimi i słowackim.

Realizacje:
opracowanie koncepcji programowej obchodów jubileuszu, systemu identyfikacji wizualnej, media-planów kampanii promocyjnej, produkcja cyklu  koncertów okolicznościowych

Data:
styczeń – listopad 2005

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre