Talary, dukaty, floreny, denary, medaliony - Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej.

Zleceniodawca:
Muzeum Narodowe w Krakowie.

Opis projektu:

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada unikatowy w skali kraju i Europy zbiór numizmatów (monet, medali, banknotów). W jego skład wchodzi niemal kompletny i najlepszy obecnie na świecie zbiór numizmatów polskich, którego trzonem jest licząca ponad 11 tysięcy egzemplarzy kolekcja słynnego numizmatyka i zbieracza pamiątek historycznych, hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego (1828-1896). Zbiór ten, przechowywany jest w mieszczącym się w centrum Krakowa zabytkowym XIX-wiecznym Pałacyku, który był własnością rodziny Czapskich (tzw. Pałacyk Czapskich).
Przez niemal 70 lat – w sprzeczności z intencją twórcy Muzeum, jak i z wolą donatorów – ta jednorodna i niecodzienna kolekcja nie była udostępniana szerokiej publiczności, a jedynie co kilka lat jej fragmenty prezentowano na wystawach czasowych.

Muzeum Narodowe w Krakowie opracowało projekt mający na celu stworzenie w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej, którego zadaniem będzie „wydobycie z ukrycia” najlepszej obecnie istniejącej na świecie kolekcji monet, medali i banknotów polskich oraz znajdującego się tu zbioru starodruków (wpisanego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), przez poprawienie warunków przechowywania bezcennej kolekcji i przywrócenie Muzeum szerokiej publiczności.

Muzeum Narodowe w Krakowie zleciło Media Consulting Agency zaprojektowanie oraz wykonanie kalendarzy trójdzielnych na lata 2010, 2011 i 2012 pełniących jednocześnie funkcję podkładek pod mysz. Do przygotowania projektów Muzeum Narodowe udostępniło nam zdjęcia unikatowych okazów monet i banknotów ze zbiorów hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego. Kalendarze na poszczególne lata, choć spójne w zaprojektowanej linii plastycznej, różniły się dyskretną kolorystyką oraz prezentowanymi w nich okazami monet, medalionów czy banknotów.
I tak kalendarz-podkładkę na rok 2010 otwierało zdjęcie jednej z najstarszych w kolekcji krakowskiego muzeum monety – greckiej (bądź egipskiej) tetradrachmy Ptolemeusza 1 (314-319 r), rok 2011 ilustrowany był złotymi monetami, zaś 2012 banknotami ze zbiorów krakowskiego muzeum.

Wyprodukowane przez MCA 13-stronicowe kalendarze, pełniące jednocześnie funkcję podkładki pod mysz komputerową,  zaprojektowane zostały w sposób gwarantujący użyteczność, jednocześnie (m.in. dzięki opisowi prezentowanych eksponatów) spełniały rolę edukacyjną czy prezentacyjną dla osób zainteresowanych projektem „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie”.

Realizacje:
koncepcja i projekty graficzne trzech linii 13-stronicowych kalendarzy biurkowych

Data:
październik – grudzień 2009

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre