Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L. w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2007-2013.

Zleceniodawca:
Miasto Jelenia Góra.

Opis projektu:
Projekt pn. „Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
Projekt zakłada zintensyfikowanie współpracy transgranicznej w zakresie wspólnej promocji walorów turystycznych obszaru pogranicza polsko-saksońskiego, bogatego w tradycje kulturowe, historyczne oraz cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Dzięki temu jest on bardzo atrakcyjny nie tylko dla turystów odwiedzających pogranicze, ale też dla potencjalnych przedsiębiorców poszukujących nowych miejsc do inwestowania. Wielokrotnie jednak bywa tak, że przebywającym w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. turystom brakuje informacji o atrakcjach turystycznych na miejscu oraz różnorakich możliwościach spędzenia wolnego czasu podczas urlopu. Poprzez realizację projektu partnerzy mają zamiar rozpropagować potencjał turystyczny pogranicza, a tym samym przyczynić się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Jelenią Górę i Boxberg/O.L.
Na potrzeby projektu Media Consulting Agency przygotowało pakiet gadżetów masowych wspomagających działania promocyjne lokalnego sektora turystyki.

Realizacje:
branding – projekty graficzne
artykuły reklamowe i promocyjne: smycze reklamowe, długopisy metalowe, wskaźniki laserowe, kubki porcelanowe, breloki z pluszowym jelonkiem

Data:
marzec – kwiecień 2011

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre