W cieniu żubra...

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Opis projektu:
Województwo podlaskie to część Polski północno-wschodniej, w której od wieków żyją obok siebie Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy i Żydzi. Ta mozaika narodowościowa i kulturowa oraz symbol Białostocczyzny – żubr –  zostały doskonale zespolone w logo Podlasia autorstwa Leona Tarasiewicza. Bazując na tym pomyśle wykonaliśmy dedykowaną serię drobnych, acz użytecznych gadżetów promocyjnych.

Realizacje:
branding materiałów reklamowych: koncepcja i projekty graficzne

Data:
lipiec – wrzesień 2012

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre