Materiały promocyjne dla projektu - wsparcie kompetencji zawodowych w zakresie umacniania zdrowia starszych pracowników.

Zleceniodawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Opis projektu:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi to działająca od 1954 roku, uznana w świecie placówka naukowo-badawcza zajmującą się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób zawodowych oraz oceną zdrowotnych skutków zakażenia środowiskowego, bezpieczeństwa chemicznego i promocją zdrowia. Instytut stanowi zaplecze naukowe Ministra Zdrowia w tych dziedzinach, a także pełni funkcje usługowe: szkoleniowe, doradcze, badawcze – dla jednostek administracji państwowej, związków zawodowych i przedsiębiorstw na terenie całego kraju.
Ośrodek posiada status WHO Leading Institution on Integrated Workplace Health Management.
Celem realizowanego aktualnie projektu jest wzmocnienie potencjału specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia w zakresie opieki nad starszymi pracownikami. Cel ten jest realizowany w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie poprzez udostępnione im materiałów edukacyjnych na platformie e-learningowej.

Realizacje:
projekty graficzne materiałów poligraficznych
materiały poligraficzne: ulotki, plakaty
artykuły reklamowe i promocyjne: smycze, długopisy, latarki
elektronika reklamowa: przenośne pamięci USB

Data:
listopad 2013

© 2024 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre